logo   logo
כניסה למערכת

    

 

תלמידי כתות ח' תשע"ד עובדים בהנחיית יוספה גרינברג 

 

 

 

תלמידי כיתות ח' (מ ח'1 ו-ח'3, ח'4 ו- ח'5) למדו מהו ניב ומהו פתגם. הם חקרו ביחד ניבים ופתגמים בצורה לשונית מעמיקה. בפעילות התבקשו התלמידים להתחלק לזוגות ולבחור ניב או פתגם אחד, שמצא חן בעיניהם. הם הונחו להציג אאת הניב / פתגם שבחרו מול הכיתה בצורה יצירתית כך שתפעיל את שאר חברי הקבוצה. בהמשך נדרשו התלמידים  לנמק את בחירתם ולהסביר את מטרתם בעבודה זו.

 

 

 

ניבים ופתגמים מומחשים ביצירתיות , לפי סדר הופעתם: 

- בפה מלא

- אל תסתכל בקנקן

- פנים לכאן ולכאן

- לא מצא ידיו ורגליו

- הלבין פני חבריו ברבים

- הנתפס בדבר שקר אין מאמין לו כאשר ידבר אמת

  

 

משחק הניחושים: באמצעות פתקים, ואל הלוח

   

 

לשיר בהשראת הניב - לחצו על הכותרת