logo   logo
כניסה למערכת

    

 

 

 

במסגרת שיעור לשון בכיתה ח'4 למדנו על שאילת שאלות ושכתוב טקסט מידע.

לאחר ההוראה הפרונטלית שבה הוקנו הכלים לנושאים אלו, קיבלו התלמידים מטלה להגשה:
התלמידים נדרשו להביא תמונה עם ערך סנטימנטלי או היסטורי מהבית.

כל תלמיד נדרש לכתוב עשר שאלות על התמונה ובעקבות שאלות אלו לכתוב קטע מידע על תמונה זו.

לאחר מכן הציגו התלמידים את התמונה לחבר אחר מהכיתה והוא נדרש לשאול שלוש שאלות נוספות על התמונה.

בשלב הבא התלמידים התבקשו  לשכתב את הקטע שכתבו עם המידע שצברו בעקבות שלוש השאלות הנוספות.

לבסוף נדרשו לכתוב רפלקציה על תהליך הלמידה.

דיווח ותמונות: שיר מאירוביץ

' 

 

 

המצגת של עדי לזימי

 

 

  

 התלמיד ירין עומר מציג את עבודתו בפני הכתה

המצגת של שחר הראל