logo   logo
כניסה למערכת

  

 

במסגרת שאלון ב' של בחינת הבגרות בכיתה יא' התלמידים לומדים לכתוב חיבור טיעון. עד כה היה מקובל להעריך את יכולתם של התלמידים על ידי כתיבת חיבור במסגרת בחינת הבגרות. לפי תפיסת המיזם החדש, שתוצריו מוצגים להלן, כתיבת חיבור היא תהליך ולא מטלה חד־פעמית. במיזם זה מעריכים את הישגיהם של התלמידים בהבעה באמצעות תלקיט כתיבה שמכין התלמיד במהלך השנה.

 

לאורך שנת הלימודים נפגש התלמיד עם מאמרי טיעון שונים, לומד להכיר את המבנה שלהם ואת המוסכמות ביחס לכתיבתם, ואף מתנסה בכתיבת טיעון בעצמו. שיאו של התהליך הוא בכתיבת חיבור טיעון על נושא שהתלמיד בוחר מתוך מאגר נושאים. 

 

כל נושא מלווה במאמרי טיעון שונים, שעימם "מתכתב" התלמיד בחיבורו. הכתיבה נעשית תוך קבלת משוב מהמורה, בדיאלוג מתמשך, עד לקבלת התוצר הסופי, שהוא חיבור הסיום. הערכת החיבור והתלקיט כולו נעשית על ידי מורה הכיתה, והיא חלק מציון בחינת הבגרות.

 

התכנית היא עדיין ניסיונית,  ואנו משתתפים בה זו השנה השלישית. התכנית תובענית מאד ומצריכה מעורבות והשקעה רבה מצד המורים המלמדים, הנדרשים לעמוד בדיאלוג מתמשך עם כל תלמיד ותלמיד. עם זאת, המורות מדווחות כי התכנית משמעותית ואפקטיבית מאד. על האיכויות המיוחדות של התכנית ומשתתפיה יעידו החיבורים המוצגים כאן.

 

רותי בשרי, רכזת הלשון עד לשנת תש"ע, היא שהכניסה את התכנית ל"עמקים-תבור". רותי מנחה מורים ברחבי הארץ ביישום התכנית ובהטמעתה.

 

לפניכם מבחר חיבורים משנת תש"ע.

 

מוזמנים לקרוא וליהנות!