logo   logo
כניסה למערכת

 

 

 התחרות בחסות המפמ"ר למדעי החברה ומיועדת לתלמידי "מדעי החברה" בחטיבה העליונה, כתות י' - יב' מכל המגזרים.

כחלק משיעורי מגמת מדעי החברה שלחו התלמידות אלונה וולינסקי ושירה שחר, משכבת י' כרזה לתחרות ועלו לשלב הגמר! במשך שלושה שבועות מוזמן הציבור להצביע על בחירתו בכרזה הזוכה.

אתם מוזמנים להצביע על התמונות ולדרג כל אחת מהן על פי טעמכם האישי, כמובן עם פירגון אמיתי למעצבות המוכשרות שלנו.

לפרטים ולדרוג - לחצו כאן

 

 דיווח: ענבל מעודד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"שנה את השקפת העולם שלך" 

ההסבר לכרזה:

במסגרת שיעור העשרה על נושא עמדות, נחשפנו לנושא של סביבת חיים ירוקה ובריאה והתבקשנו לעצב כרזה המופנית לבני נוער על מנת ליצור שינוי עמדה ולפתח מודעות סביבתית.המסר שלנו הוא 'שנה את השקפת העולם שלך' מכיוון שאנו מאמינות כי שינוי עמדה מתבטא בצורה הטובה ביותר במעשים. הבענו זאת בכרזה בכך שציור הסמל של המחזור על המשקפיים מסמל למעשה שינוי עמדה ברמה התפיסתית (רכיב קוגניטיבי של עמדה), אשר תבוא לידי ביטוי ברמה המעשית (רכיב התנהגותי של עמדה).הרעיון של טיפוח סביבת חיים ירוקה ובריאה בא לידי ביטוי בכרזה בכך שהוא מתמקד על מחזור כמעשה משמעותי של שמירה וטיפוח הסביבה. בנוסף, בחרנו בדמות של נער במשקפי שמש על מנת להציג את מעביר המסר כחלק מקהל היעד אליו מופנה המסר, וכל ליצור קרבה בין מעביר המסר למקבל המסר.