logo   logo
כניסה למערכת

על מתמטיקה, שח וגרגרי חיטה:
יום שיא במתמטיקה, תש"ע, 9.5.2010

 

ארבעים-וחמישה מתלמידי ז'-ח' השתתפו ביום השיא של המתמטיקה והתמודדו עם השאלה כבדת המשקל (תרתי משמע): אם נניח גרגר חיטה אחד על המשבצת הראשונה של לוח השחמט, שני גרגרים על השנייה, ארבעה על השלישית, שמונה על הרביעית, ששה עשר על החמישית וכן הלאה, כמה גרגרים יצטברו על לוח השחמט? (וגם: כמה פיתות נוכל לאפות בסופו של דבר, לכמה חומוס נזדקק, ובאיזה חומוסיה כדאי לקנות אותו?)

 

תלמידי כיתת המצוינות של שכבת ח', בהנחייתה של פולינה קוסיאקובסקי, ביימו והציגו את "אגדת לוח השחמט". התוכן המתמטי של האגדה הומחש ע"י מצגת שהכין אופיר שחטמן, והיא מצורפת בדף זה.

 

עוד השתתפו התלמידים בסדנאות קיפולי ניר, הוכחות מתמטיות ומשחקים אשר הוכנו ע"י צוות המתמטיקה.

 

 התלמידים והמורים נהנו וראו את המתמטיקה דרך זווית אחרת, קלילה ומשעשעת.