logo   logo
כניסה למערכת

מגמת ספרות ביום מגמה

בסימן: "כל איש הוא מלך, גם אם ליום אחד" 
תשע"ד, 17.11.13

 

 

כשכל שאר המגמות חוזרות מסיוריהן, אז יוצאת מגמת ספרות לסיור שלה. כך כל שנה, וכך גם השנה.

 בשעה ארבע אחה"צ יצאנו למסע השנתי לתל-אביב, שהיא – מה לעשות – המרכז התרבותי של ישראל. כמו בכל שנה, במרכז התכנית עמדה הצגה. בניגוד לשנים קודמות ויתרנו על פעילות מקדימה, מכיוון שההצגה השנה הייתה ארוכה במיוחד: למעלה משלוש שעות.

 מה שכן, על הבילוי המסורתי בדיזינגוף סנטר, כולל הארוחה בקפה, לא ויתרנו. כי באמת, גם לנו יש גבולות.

 ההצגה בה צפינו, "איש קטן – מה עכשיו", בתיאטרון הקאמרי של תל-אביב, היא עיבוד לספרו של הנס פאלאדה, אשר כתב בגרמניה בתקופה שבין שתי מלחמות העולם. היא מספרת את תלאותיהם של זוג צעירים, בני המעמד הבינוני-נמוך, אשר נישאים, מולידים תינוק, ונאבקים על קיומם הפיזי, הרגשי והמוסרי בתוך עולם קפיטליסטי חסר רחמים. את השניים סובבת גלריה של דמויות רבות רבות מאד ומגוונות, המציגות את הפסיפס האנושי של החברה הגרמנית בתקופה שבין המלחמות.

למרות אורכה הייתה ההצגה מרתקת, וסיפקה לנו נושאים רבים לדיון בעקבות הצפייה. בשיעור העוקב עסקנו בעיצוב הדמויות, בהתפתחותן ובצמיחתן, ביחסים שבין גברים לנשים, במעמדות חברתיים ובמאבקיהם, בקפיטליזם, בשונות החברתית של קבוצות שונות, ביחס לאמנות, ועוד.  המשפט שבכותרת – "כל איש הוא מלך, גם אם ליום אחד" – מהווה מעין מוטו להצגה, בהיותו מאשר את זכותו של כל אדם לחיים שיש בהם כבוד אישי, מעבר לקיום בסיסי.

 מחכים כבר ליום המגמה של השנה הבאה!

 רשמה וצלמה: אורית סוקר, רכזת מגמת הספרות

במבואת התיאטרון

 

על ההצגה בתיאטרון הקאמרי

על בימאי ההצגה איתי טיראן