logo   logo
כניסה למערכת

מפגש עם הסופר אורי אורלב,
במסגרת פרויקט International Book Sharing Project
תלמידי הקבצה א'-1 באנגלית של שכבת ח',
ותלמידים נבחרים משכבת ט', תשע"ב

את הפרויקט יוזמת ומובילה לורי ספיר, רכזת האנגלית.
את המצגת והסרטים ערכה שרה לניאדו.

תלמידי הקבצה א-1 באנגלית של שכבת ח', עם המורה לורי ספיר, הכינו סרטון לעמיתיהם באוהיו. הסרטון צולם ב"עין שקד" - פינת החמד שליד הספריה, לזכרו של שקד וינר.