logo   logo
כניסה למערכת

 

חוקרים עצמאיים לומדים ומלמדים 

תלמידי יב' פיזיקה מגישים לכיתה הרצאות לימוד עצמי

 

 מרץ 2016

 

  

במגמת פיזיקה, בשכבת יב' מתאפשר שלב התחלה של פיזיקה מחקרית עצמאית.

תלמידי הקבוצה, רובם מהכיתה המדעית, מגיעים ללמוד בשעות נוספות, מעמיקים ידע מתוך יוזמתם האישית ורצונם העז ללמוד עוד ועוד. תלמידים אלה בוחרים נושא חקר המעניין אותם, לומדים אותו ובהמשך יוצרים מצגת לימודית (סרטון, מצגת, או דרך אחרת של העברת מידע) ומציגים את הנושא הנחקר לפני כל הכיתה.

בתקופה זו של השנה, תקופה של עומס מבחנים, מיונים לצבא ופעילויות חברתיות נוספות המאמץ שהתלמידים עושים ראוי להערכה ואינו מובן מאליו.

במצגת משמאל  הפרויקט שהגיש התלמיד אלמוג שטיינמן בנושא "הסבר ארדוינו".  רוצים לדעת יותר? צפו במצגת שהכין – ואם משהו לא ברור – אתם יודעים איפה למצוא אותו: בכיתת הפיזיקה כמובן!  בהמשך השנה יציגו תלמידי מגמה נוספים את מחקריהם.

 

                     

                       בהצלחה לכולם.

 

דיווח : ורה סופרפיין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

למעלה: המרצה - אלמוג שטיינמן, למטה: מצגת ההרצאה