logo   logo
כניסה למערכת

מגמת הפיזיקה:

 

חותרים למצוינות גם בחופשה

 

בעולם המודרני נודעת חשיבות רבה למדעים המדויקים, ובראשם למלכת המדעים - הפיזיקה. לימודי הפיזיקה דורשים השקעה רבה, התמדה ומסירות.  

 

כדי להנחיל לתלמידים ידע רחב ועמוק ולסייע להצלחתם, מתקיימים בבית ספרנו באופן מסורתי תגבורים בפיזיקה בכל החופשות.

 

גם השנה התקיימו תגבורים לכיתות יא' ו- יב' בחופשת הסוכות.

 

תלמידי שכבת י"א מתכוננים לבחינת הבגרות הראשונה שלהם בפיזיקה שתתקיים בסוף השנה, ועליהם להתכונן לקראתה הן מבחינת החומר הלימודי והן מבחינה פסיכולוגית. בתאריכים 10-11/10/2011 נפגשנו ופתרנו תרגילי בגרות באחד מפרקי המכניקה - קינמטיקה.

 

תלמידי שכבת י"ב התחילו להתכונן לבחינת בבגרות במעבדה, שתתקיים בסוף השנה. מבחן זה כולל עשרה ניסויים שאת חלקם הם ביצעו כבר בכיתות י' ו-י"א. תכנית הלימודים העמוסה  אינה מאפשרת חזרה על ניסויים אלה בשעות הלימוד הרגילות, ולכן נפגשנו ב- 10/10/2011 כדי לחזור על הניסויים "עצם ודמותו הנוצרת על ידי עדשה מרכזת" ו-"התפשטות האור באוויר לעבר פרספקס, ולהפך".

 

אני מודה לתלמידים ולהוריהם על שיתוף הפעולה ומקווה שנמשיך בדרכנו המשותפת!

 

דיווחה וצילמה: ורה סופרפיין, רכזת מגמת הפיזיקה

 

תלמידי מגמת פיזיקה, י"א, מתוגברים בחופשה