logo   logo
כניסה למערכת

כל ההפקות הונחו ובוימו ע"י אפי טרדונסקי, רכז מגמת התיאטרון.
תודה לעמית לביא על עזרתו בהפקת הערב.
תודה לשרה לניאדו על ההסרטה ועל עריכת הסרטים.

מתוך "המורדים",
מאת עדנה מזי"א
עמית עבודי, תמה ספיר,
עמרי לבנה והדר כהן

  

 

מתוך "חשיבותה של רצינות" מאת אוסקר ויילד
איילת אופיר, יערה ראוף וגילי פררה

  

 

 

מתוך "נ.ב. החתול שלך מת", מאת ג'ימס קורווד
סיוון שץ ואוהד שובל

 

 

 

 

 

מתוך "משרתם של שני אדונים" מאת קרלו גולדוני
רנתה בסין והדר כהן

 

 

 

 

מתוך "בי מיי בייבי"
מאת אמנדה וויטינגטון
פרח שחר ותמה ספיר

 

 

 

 

מתוך "איחש פישר"
מאת חנוך לוין
ניר פורת ועמרי לבנה