logo   logo
כניסה למערכת

 

 

 

  

 

 

הטלפונים הסלולריים הפכו בידי התלמידים למכשירים דרכם הם יכולים לברוח מהשיעור אל מחוזות האינטרנט והרשתות החברתיות. המכשירים מהווים ניתוק מוחלט מהתהליך הלימודי המתבצע בכיתה ועל כן בתקנון בית הספר נאסר השימוש בהם בזמן שיעור.

 

במרבית הכיתות בעולם המערבי יש שימוש מושכל בטאבלטים ומכשירים שונים כחלק מהליך ההוראה והלמידה בכיתה. עד שתגיע אלינו הבשורה והטכנולוגיה, אנו יכולים להישען דווקא על אויב השיעור - הטלפון הסלולרי. בשיעורי תנ"ך, כמו גם בשיעורים נוספים, מכשירי הטלפון נשלפים מעת לעת לצורך פעילויות לימודיות: שימוש בכלי גוגל, שאלוני רב ברירה מתוקשבים, משחקי ידע והבנה.

 

בשיעור תנ"ך בשכבת ט' שבו הנושא המרכזי היה "דוד וגוליית" (שמואל א' פרק י"ז), נעשה שימוש באפליקציה הפופולרית whatsapp. המורה שלמה כהן הצטרף בתחילת השיעור לקבוצה הכיתתית הקיימת באפליקציה, הנחה את התלמידים להוריד אפליקציה בשם mme generator וליצור "ממים" בנושא השיעור. התמונות שותפו בקבוצה ועוררו עניין ושיחה.

 

השיעור היה מהנה ומלמד, ובתמונות משמאל - חלק מהתוצרים של התלמידים.

 

רוצים לראות עוד? - לחצו כאן! ההנאה מובטחת. 

 

דיווח ותמונת: שלמה כהן