logo   logo
כניסה למערכת

גולשים יקרים,
אנו עושים כמיטב יכולתנו כדי לשתף את קהילת אנשי החינוך בידע ובכלים שהצטברו ברשותנו, ובמקביל - מנסים לשמור על זכויות יוצרים כחוק.
אם גיליתם במאגר זה פעילות שלא ניתן לה קרדיט יוצרים הולם, אנא ידעו אותנו ונעדכן בשמחה.
אם פרסמנו קבצים שלכם בניגוד לרצונכם, אנו מתנצלים מראש ונסיר את הקובץ מהאתר מייד כאשר נתבקש.
צוות אתר "עמקים-תבור"