logo   logo
כניסה למערכת

תיעוד שלבים בדרך אל היעד 

יוני 2016 - סוף שנת הלימודים תשע"ו: שלב ב' כמעט מוכן, וחדר המורים הוותיק ("בית התה" המיתולוגי) נפרד מהצוות, העובר כולו למבנה החדש. תמונות: רזיה מרחב.

1 בספטמבר 2013: טקס חנוכת האגף הראשון במבנה החדש התקיים ממש עם תחילת שנת הלימודים.  נשאו ברכה ראש המועצה איל בצר, מנהל בית הספר, דודו גורן ומנהל חט"ב שאול אדר. נכחו בטקס תלמידי שכבת ז' שחנכו את הכיתות, מחנכיהם ואנשי צוות נוספים.   התמונות: באדיבות רני בן-נחום

26.8.13 -  יום לפני פתיחת שנת הלימודים - המבנה עומד במלוא הדרו - אך עדיין רבה המלאכה... האם ייכנסו כתות ז' וח' לפני חופשת סוכות?  מבט אל המבנה מבחוץ ומבפנים. תמונות: רזיה מרחב.

 

יוני 2013 - סוף שנת הלימודים תשע"ג:  עובדות בשטח ניכרות לעיין: גובה הקירות עולה על גובה הגדר התוחמת, ובמהרה מתווסף גם הגג. בפנים: כבר יש צורה של כיתות לבניין...  צלמה את התמונות: פלג איטח

 

ניסן תשע"ג (מרץ 2013) : מתקדמים במרץ...: הנחת הרצפה לכיתות העתידיות. תמונות: אילן דונסקי, אחראי הפרויקט.

 

 

 

שבט תשע"ג (ינואר 2013): ישן מפני חדש - מפנים את המבנים על משאית ענק... עוקרים שורשים וקודחים יסודות.               תמונות: רזיה מרחב-דוניו.

 אלול תשע"ב (אוגוסט 2012): יומיים לפני תחילת שנת הלימודים נעלמו כיתות, עצים ודשא והופיעה הגדר...                             התמונות באדיבות פלג איטח.