logo   logo
כניסה למערכת

 

כתת יא' 3  מתנדבת בקהילה: במרכז תעסוקה 

 

אוקטובר  2017 

 

 

 

ב 18.10.17 יצאו תלמידי כתת יא3, ביחד עם המחנך עופר אשכנזי, למרכז התעסוקה לאנשים בעלי צרכים מיוחדים בישובי יעל (ישובי התענ"כים). התלמידים עבדו יחד עם החוסים במקום וסייעו להם. 

 

 

 

 דיווח ותמונות: מיכל זמירין