logo   logo
כניסה למערכת

 

 

מנרטיב של כאב לאומי לחזון משותף:

פרויקט הדו-קיום עם אכסאל בשיאו

 

פרויקט הדו קיום ערבי יהודי עם בית ספר אכסאל נמצא כרגע בשיא התהליך.

 

לאחר סמינר פתיחה והיכרות יצאנו לסדרת מפגשים תחת הכותרת: "טראומה וכאב בתוך הנרטיב של כל צד ויציאה לחזון משותף". המפגש הראשון, שעסק בנקודות מפנה בחייו של אדם פרטי ובנקודות מפנה בחייו של עם, הכין אותנו ליום השיא של הסמינר.

 

ביום השיא, שהתקיים ב-10.5.2010, יצאנו לסיור לימודי ארוך שראשיתו במוזיאון לוחמי הגטאות, וסיומו בכפרים העקורים באזור מגדל העמק.

 יום הסיור היה טעון מאוד ומעניין. במוזיאון לוחמי הגטאות נתקלנו ברגשות מורכבים מצידם של  התלמידים שלנו כאשר הסתבר להם  שהמדריך במוזיאון הוא ערבי דווקא. פה ושם שמענו תגובות של התקוממות, בנוסח "מי הוא שילמד אותנו על השואה".

 

המפגש בכפרים העקורים, לעומת זאת, היה מרתק עבור תלמידינו אך הכביד על התלמידים הערבים.  נפגשנו עם שייח' אבו חסן אשר סיפר לנו על "הנָקֱבָּה" של העם הפלסטיני - גירוש הפלסטינים מבתיהם בשנת 48.  הופתענו כולם לשמוע את השייח' נוקט בגישה סלחנית כלפי העם היהודי אשר גירש אותו מאדמתו, ואילו לתלמידים הצעירים מאכסאל היה קשה לקבל גישה אפולוגטית זאת.

 

המפגש השלישי והאחרון תחת נושא "הנרטיב הכואב של שני העמים" נערך אצלנו בבית הספר ובו סיכמנו את יום הסיור. לאחר מכן נפרדנו ממריאלה וממוחמד, המדריכים מ"מָאָרָג" שליוו את התהליך. 

 

ומה הלאה?

 

לפנינו שלושה מפגשים שמטרתם - גיבוש והעמקת הקשר בינינו לבין התלמידים מאכסאל והכנה לנסיעה לגרמניה, שמועדה - התשעה ביולי. במפגשים אלו נארח את התלמידים הערבים במזרע ונכיר להם את החיים בקיבוץ, ולאחר מכם נתארח באכסאל אצל משפחות התלמידים להיכרות עם החיים בכפר הערבי.

 

מצורפות מספר תמונות מיום הסיור שערכנו בלוחמי הגטאות ובכפרים העקורים.

 

דיווח: עמית לביא, רכז חברתי ורכז הפרויקט

 

 

 

 

הביקור במוזיאון לוחמי הגטאות

 

ביקור בכפרים העקורים
ומפגש עם שייח' אבו חסן