logo   logo
כניסה למערכת

פאנל בוגרים, תשע"ה
25.1.15 

 
 

  

 

כמדי שנה במסגרת הכנה לצה"ל לכיתות י"ב, התקיים גם השנה מפגש "מדברים מהשטח" עם בוגרי בית הספר המשרתים בחיילות השונים. בבואם התקבלו הבוגרים בשמחה ובברכה על ידי מוריהם לשעבר וקבלו "תדרוך" קצר מלווה בשתיה חמה ועוגיות אצל הילה הררי, מנהלת חט"ע.

מטרת המפגש היא לשמוע את בוגרי בית ספרנו, מספרים על דרכם בדרך לשרות משמעותי מנקודת מבטם האישית: הצלחות, כישלונות, חוויות ייחודיות שעברו וכמובן גם על היחידה שבהם הם משרתים.

המפגש התקיים ביום א' ה - 25.1.15 בשעה 08:00  בבוקר בספריה בבית הספר. 

הספרייה היתה גדושה מפה לפה בתלמידי שכבת יב' שהאזינו ברוב קשב לדברי החיילים, שרק אתמול פקדו את ספסלי הלימודים בבית ספרנו. 

במפגש הובאו סיפורים מקצוותיו השונים של תחומי השרות הצבאי וההתנדבות. הבוגרות והבוגרים הביאו נקודות מבט אישיות, טיפים ומידע רב. הוזכרה ההתמודדות של חלק מהבוגרים עם מבצע "צוק איתן", כמו גם עם כשלונות והצלחות לאורך השירות הצבאי שלהם. המפגש היה משמעותי ומעשיר במיוחד עבור התלמידים.

 

דיווח ותמונות: רזיה מרחב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

תדרוך וחיוך במשרד של הילה הררי, מנהלת החט"ע