logo   logo
כניסה למערכת

שכבות י"א-י"ב בתהליך ההכנה לצה"ל

 

יומיים לפני היציאה לחופשת כיפור-סוכות נפגשו שכבות י"א ו-י"ב עם נציגי מחלקת הביטחון של התק"ם, כחלק מתהליך ההכנה לגיוס לצה"ל. מטרת המפגשים היא לסייע לתלמידים לעבור את תהליך הגיוס באופן המוצלח ביותר, להגיע למיצוי יכולותיהם בשירות הצבאי ולאפשר להם שירות משמעותי אשר ישלב תרומה למדינה והתפתחות אישית.

 

המפגשים, שארכו שעתיים, התקיימו בנפרד לבנים ולבנות, וזאת כדי להתאים למסלול המיוחד לכל מגדר. הפגישה עם תלמידי י"א התמקדה בתהליך אותו עובר המועמד לגיוס במסגרת צו ראשון, תוך שימת דגש על דרכים להתארגנות לקראת המועד החשוב, הבהרת מושגים שונים ומתן טיפים חשובים להצלחה ביום זה ובהמשך התהליך.

 

המפגש עם שכבת י"ב עסק בהמשך תהליך הגיוס, המבדקים והגיבושים השונים, קבלת המנילה ובחירת המסלולים השונים, ועוד.

 

למפגשים הצטרפו חיילים בשירות סדיר אשר ייצגו מסלולי שירות שונים, סיפרו על חוויותיהם במסגרות השירות השונות וענו על שאלות התלמידים.

נציגי מחלקת הביטחון ילוו את התלמידים באופן פרטני  גם בהמשך התהליך ויהיו זמינים לענות על שאלות ואף לסייע בפתרון בעיות שונות, לפי הצורך.

 

דיווחה: אורית סוקר; צילומים: אורית שלו-עמר

המפגש של בנות י"א

המפגש של בני י"א