logo   logo
כניסה למערכת

 

 רכזת המקצוע : אדוה שייק

מורים: אדוה שייק, אורית סוקר, גל קוחטה
נוריה גוטגולד, הילה כהן, נתנאל סילברמן, גלית צפריר.


 

 
   

 

להוראת מקצוע הספרות מטרות רבות ומגוונות. חלק מהמטרות קשורות לתחום הקוגניטיבי וביניהן: שיפור מיומנויות הבנת הנקרא, הרחבת אוצר המילים והעשרתו ושיפור השליטה בשפה העברית.

מטרות אחרות קשורות להרחבת אופקיו של והעמקת הידע שלו בתרבות העברית ובתרבויות אחרות, וחלקן מתמקדות בשאיפה להעשיר את עולמו הפנימי של הלומד ולפתח בו רגישות ותובנה למורכבות ולרב-משמעות הגלומה במצבים אנושיים.

כמטרת-על אנו מבקשים להפוך את התלמידים לצרכני - תרבות אמיתיים אשר ימשיכו בבגרותם להעשיר את עולמם התרבותי בקריאת ספרים ובצפייה בהצגות.

 

 

 

 

 קישורים לתלמידים
 תכנית הלימודים בספרות
 תשובות לדוגמה בספרות
 עוד בספרות...

 

 

 

 

  


 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תלמידים יוצרים:

בעקבות "בעל זבוב"