logo   logo
כניסה למערכת

 

 רכז המקצוע: שאול אדר

מורים:  גדעון חזן, שאול אדר, הדר שאולי,  איילת צ'אנסי.

מגמת חנ"ג - רכז:  אבינועם כוכבי

ארנון רוטמן, אילת נדלר

 

 

 

מטרת העל של התכנית הכללית בחינוך הגופני היא לעצב, לפתח ולטפח אצל הפרט דפוסי פעילות גופנית וספורטיבית לפי היכולת האישית שלו, כדי להבטיח לו איכות חיים, בריאות ואישיות הרמונית בהווה ובעתיד. על פי עקרונות אלה מציבה תוכנית  הלימודים בבית ספרנו יעדים בתחום הגופני,  החברתי, ההכרתי והרגשי. בכך היא באה לסייע לתלמידים  להתאים את עצמם לדרישות החברה ולאתגרים החדשים .

הפעילות הספורטיבית בבית ספרנו מתחלקת לכמה רבדים המשפיעים לטובה על החינוך לפעילות גופנית לחיים, על האווירה בבית הספר, "גאות היחידה" ותחושת השייכות.

כל תלמיד  לומד חינוך גופני פעמיים בשבוע, בנים ובנות בנפרד.

הציון בחינוך הגופני מורכב מהשתתפות פעילה, מוטיבציה, התקדמות, משמעת (תלבושת והתנהגות) והישגים. ייצוג ביה"ס בתחרויות ופעילות גופנית קבועה בשעות הפנאי מקנים  בונוס.

ציון עובר בחינוך גופני מהווה תנאי לקבלת תעודת בגרות או תעודת גמר  12 שנות לימוד.

 

 

 תכנית הלימודים בחינוך גופני
 קישורים

 

 

 

 

 

מגמת חנ"ג מצטיינת בתש"ע!