logo   logo
כניסה למערכת

 

 רכזת מקצוע חט"ע:  זהר שטרנברג

רכזת מקצוע חט"ב: רחל חסין

    מורים: זהר שטרנברג, נורית ברנד, סיון קורן,  טובית אבידר,
אסתי שחר,  מיכל רן פנחס, אורטל קומרצ'רו,  דוידה רוט, עדן ג'ואמיס, רחל חסין, גלית דה-פז (חנ"מ)

                                       

 

 

 

מטרות מקצוע האנגלית

 

א.        רכישת מיומנויות דיבור כדי לתקשר בצורה אפקטיבית במצבים שונים.

 

ב.        פיתוח יכולת התמודדות עם טקסטים מגוונים ברמות שונות.

 

ג.          שיפור היכולת להציג מידע בצורה מסודרת בעל פה ובכתב.

 

ד.         לימוד מבנה השפה (דקדוק, תחביר, וכו') בהתאם לגיל התלמיד ורמתו.

 

ה.        הכרה והוקרת ספרות הכתובה באנגלית.

 

 

 

ארגון הלימודים באנגלית ומדיניות

 

מתחילים את הלימודים בכיתות הטרוגניות. במהלך כיתה ז' מחלקים את התלמידים לרמות שונות בהתאם ליכולתם והישגיהם. כל זאת על מנת לאפשר לכל תלמיד למצות את יכולתו בתנאים הטובים ביותר.

 

החלוקה לרמות בכל הכיתות אינה סופית. תלמידים המוכיחים כי הם מסוגלים ליותר עולים רמה, ולהיפך.

 

המדיניות שלנו היא לאפשר לכל תלמיד להבחן במספר היחידות הגבוה ביותר בהתאם לרמתו ויכולת העבודה שלו.

 

  

 

מיומנויות נרכשות

 

1.      יכולת הקשבה והבנה משמיעה

 

2.     דיבור: מהרמה הבסיסית ביותר ועד לרמת הרצאה קצרה בפני כיתה

 

3.     קריאה: ממודעות פשוטות ועד לקריאת ספרים באורך מלא

 

4.     כתיבה: מהודעות פשוטות ועד חיבורים באנגלית רשמית

 

5.    ספרות: הערכה וניתוח יצירות על פי תכנית הלימודים החדשה של משרד החינוך “HOTS” (שימוש במיומנויות חשיבה ברמה גבוה). למידע נוסף לחצו “HOTS” :

 

6.  מילון: שימוש מושכל במילון (לכן חובה להביא מילון לכל שיעור). רכישת המילון באחריות התלמיד ובהתאם להנחיית המורה.

 

 תכנית הלימודים באנגלית

         

 

 משימות לביצוע חט"ב
 קישורים
 קישורים של רחל גרס

.