logo   logo
כניסה למערכת

 

 רכזת המקצוע בחטיבה העליונה: שיר פינקלשטיין
רכזת המקצוע בחטיבת הביניים: ליאת ברגר


מורות:  יעל קרוננפלד, ניבה נוריאל-סביון, שושי אהרונסון, ליאת ברגר, גלית דה-פז
אילנה אלמקייס,  שיר מאירוביץ', מיכל זמירין. 

 

 

 

מטרות תכנית הלימודים בלשון

 

G     לטפח עניין, סקרנות ואהבה כלפי הלשון בכלל וכלפי הלשון העברית ודרכי השימוש בה בפרט.

G     להכיר ולהוקיר את הלשון העברית ואת מורשתה על רבדיה, מתוך הבנת ערכה הרוחני לעם לדורותיו

G     ללמוד לגלות את החוקיות בלשון מתוך התבוננות  בתופעות לשון אגב עמידה על הדינמיות שלה.

G     לטפח את הכשירות הלשונית - השליטה בלשון, הכושר להשתמש בכלים הלשוניים:  הרחבת אוצר המילים;  שכלול ההבעה בכתב ובעל־פה  וההבנה של טקסטים;  שימוש תקין בלשון - בהגייה, בכתיב, במשמעות, בתצורה, בנטייה ובתחביר;  גיוון וגמישות משלבית, והתאמת הלשון לנסיבות.

 
 

 

 תכנית הלימודים בלשון
 דפי עבודה בלשון והבעה לחט"ב
 קישורים וחומרי עזר שונים בלשון ובהבעה
 שעשועי לשון ומידע למתעניינים