logo   logo
כניסה למערכת

 

     רכזת המקצוע בחטיבה העליונה: ד"ר אורית שלו
רכזת המקצוע בחטיבת הביניים: אפרת הלטמן

מורים: ד"ר אורית שלו, טלי יהל, אפרת הלטמן,  אורי לנדסברג,
הגר פורמן, אורית הופמן,  נטע פולק, בקי ארז, ריטה קרוצ'ק. 
 

 

 תכנית הלימודים במדעים ובביולוגיה
 דפי עבודה במדעים לחט"ב
 עוד בביולוגיה ובמדעים:

 


 

 

לדף "החודש פורחים",
בעריכת דינה כהן וטניה גלר: