logo   logo
כניסה למערכת

 

תכנית הלימודים במקצוע האנגלית

 

לחטיבה העליונה: י', י"א, י"ב

 

 

 

בחט"ע אנו מתחילים את מסלולי הבגרות.  רמת הדרישות עולה, הן מבחינת קריאה והן מבחינת כתיבה.

 

כל תלמיד חייב להיות מצוייד במילון או במילונית המאושרים לשימוש בבחינות הבגרות. 

 

בשיעורים מרחיבים את אוצר המילים ומתרגלים את הבנת הנשמע בעזרת הרצאות, ראיונות או דיווחים. כמו כן ממשיכים לתרגל דיבור.

 

בכיתה י"ב שמים דגש על הנה לבחינה בע"פ שמתקיימת בסוף י"ב. כל תלמיד מכין פרויקט מחקר אישי עליו הוא משוחח עם הבוחן במסגרת הבחינה בע"פ. פרויקט זה מהווה 60% בבחינה בע"פ (ונכלל גם בציון השנתי של י"ב). הבחינות בע"פ מתקיימות בדרך כלל לפני חופשת הפסח או מיד אחריה. 

 

לאורך כל שנות הלימודים התלמידים נדרשים לקרוא ספרי קריאה אישיים , החל מכיתה י' ועד י"ב.  הדיווח על קריאת ספרים אישיים מהווה חלק מהציון השנתי. בכיתה י' מתחילים בלימוד ספרות יפה. התלמידים נדרשים להיבחן או להגיש עבודות על היצירות שנלמדו במהלך שלוש השנים עד י"ב.  


 

 

תכנית בחינות הבגרות באנגלית

 

 

מועד המבחן

סמל השאלון

תכנים

 

3 יח"ל

סוף י"א

A

הבנת הנקרא והבנת הנשמע

 

חורף או סוף י"ב

B

הבנת הנקרא וחיבור

 

סוף י"ב

C

הבנת הנקרא

 

 

 

 

 

 

4 יח"ל

סוף י"א

C

הבנת הנקרא

 

סוף י"ב

D

מבחן בספרות או תלקיט

 

סוף י"ב

E

הבנת הנקרא והבנת הנשמע

 

 

 

 

 

 

3 יח"ל

סוף י"א

E

הבנת הנקרא והבנת הנשמע

 

סוף י"ב

F

תלקיט או מבחן בספרות

 

סוף י"ב

G

הבנת הנקרא וחיבור

 

 

צוות האנגלית מאחל לכולם הנאה בלימוד והצלחה בבחינות הבגרות!