logo   logo
כניסה למערכת

 

רכזת המקצוע: עדי הרלינג גולדשטיין

מורות המקצוע: עדי הרלינג גולדשטיין (תולדות האמנות, ציור, פיסול) ,נגה בן-יעקב (פיסול), שלומית קוטר (קרמיקה),
רזיה מרחב (ציור), אסתי שחר (ציור), אופיר טל (הרכבים מוזיקליים), 
נורית פרנטה (תיאטרון).

 

בלימודי האמנות משלב התלמיד עשייה ויצירה, ביטוי אישי וחשיבה יצירתית, רכישת מיומנויות עבודה במגוון תחומים של האמנות הפלסטית, רכישת מיומנויות צפייה וביקורת אמנותית יחד עם העמקת הידע האישי הן בתולדות האמנות והן באמנות עכשווית.

כל אלו תורמים להעצמתו האישית כיוצר ואדם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תכנית הלימודים באמנות

 

 

 

 

 קישורים